MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

fredag 13 mars 2009

Några kloka ord på vägen

"Glädjen vid att äta är den ögonblickliga och direkta
förnimmelsen av att ett behov blir tillfredställt".

"Glädjen vid att äta har vi gemensamt med djuren; "Den
enda förutsättningen är hungern och det som kan
tillfredställa den".

( Brillat-Savarin )


"Njutningen av bordets gåvor är förbehållet människan; den
förutsätter ingående förberedelser för måltidens tillberedning,
val av plats, stämning och invitation av gäster. Glädjen vid att
äta kräver, om inte hunger, så i varje fall aptit; njutningen av
bordets gåvor är däremot allt som oftast oberoende av dessa två.

Under den första serveringen, och i öppningsfasen av en måltid,
äter alla begärligt, utan att växla ett ord, helt ouppmärksamma
på vad som kunde ha blivit sagt, oavsett vilken ställning man har
i samfundet, man glömmer allt runt omkring sig och blir som en
av många på en stor fabrik. Men så fort man får behovet mättat,
tilltar konversationen, och en annan tingenas ordning framträder,
den som tills då endast har varit en konsument, blir en mer eller
mindre "älsklig bordskamrat", en muntlig korrespondent som
lyssnar och ger sig tid till diskussioner.

Njutningen av bordets gåvor medför varken hänryckelse, exstase
eller begeistring, men vinner i varaktighet det den förlorar i
intensitet, och får sin särprägel särskilt genom det privilegium
den har monopol på, nämligen till att göra oss väl upplagda till alla
andra njutningar, eller i det minsta ge oss en tröst för förlusten av
dem. Säkert är ändå att efter en gott tillrättalagd måltid fylls
kroppen och själen av en vällust och ett välbefinnande ".

Ur boken Smakens fysiologi
av Jean Anthelme Brillat-Savarin

Inga kommentarer: