MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

lördag 7 mars 2009

Tankar från mitt köksbord

För att lite återgå till debatten och diskussionerna kring olika hälsokostmetoder och deras inverkan på vår livsstil, sambandet mellan att må bra och äta rätt. Det är ju så att kosten har i alla tider påverkat oss på ett eller annat sätt, både på gott och ont, någon har ett passionerat förhållande till kosten åter andra har utsatts för stort lidande på grund av den. Det som är gemensamt för det båda tillståndena (ytterligheterna) är att kosten har blivit en obändig situation och är inte mera normal, man pendlar mellan olika uppfattningar om vad som är galet och vad som är rätt, och man lyckas aldrig i att försöka nå den gyllene medelvägen. Varför?

Kanske det är så att man har velat glömma bort den ärliga och uppriktiga konsten att gå den gyllene medelvägen, man väljer den genväg som det bjuds på så ofta idag, en genväg som inte alltid har ärliga och uppriktiga avsikter. Många är det metoder och val vi kan göra, men få är det som har en ärlighet och uppriktighet i sina metoder. Kost är någonting vi är beroende av men inte tvingade till, mat är däremot någonting vi är tvingade till att leva med av skäl som vi alla vet, det är en förutsättning för vår existens, inte desto mindre är dessa båda formerna beroende av varandra, kosten och maten har ett gemensamt intresse, det skall ge kroppen en livsviktig näring för att upprätthålla livsfunktionerna, samtidigt som det skall ge en upplevelse i form av en njutning. I kost och matrelaterade frågor är det på samma vis som med den uppenbara sanningen att ärlighet varar längst, uppriktig och ärlig samt smakfull mat, som tex: husmanskosten har enligt min mening aldrig skadat någon, varken frisk eller sjuk, tvärtom, den har bibehållit en stabilitet och medverkat till en god känsla och ett harmoniskt tillstånd för kroppen, och det om någonting borde vara hälsosamt.

Gott, Rent
och Rättvist är några andra begrepp som belyser den ärliga och uppriktiga synen på mat, slow food tankegången och synesättet på matens betydelse för oss människor, som en njutningens och en hälsofrämjandets faktor, är nog så sann, och dessutom väl dokumenterad, den är en motsättning till allt det vi sammanknippar med stress, tidsbrist och osunt leverne, den är en sundhetens förespråkare och den ärbara vällustens och välbefinnandets ambassadör. Gott är det för att mat och dryck ska njutas, inte bara vara ett sätt att snabbt få näring. Rent måste det vara för att mat och dryck inte ska innehålla en massa gifter och för att produktionen inte får skada miljön. Rättvist skall det vara för att bra mat är en rättighet även för den som har mindre i plånboken och för att de som producerar mat och dryck ska ha drägliga arbets- och livsvillkor. Även om slow fooden inte rent tekniskt hör till någon av hälsokostmetoderna så kan man som sagt konstatera att den är en stor påverkare till en bättre hälsa, det upplever man redan delvist genom av att läsa manifestet:

Slow Foods manifest som antogs vid rörelsens officiella bildande
9 november 1989, Italien.

Detta vårt århundrade föddes och växte upp i
industrisamhällets tecken. Först uppfann det maskinerna och
sedan gjorde det dessa till sin livsmodell. Snabbheten har blivit
vår boja. Vi är alla offer för samma virus, ”fast life”, vilket omkull-
kastar våra vanor, anfaller oss till och med i våra hem och tvingar
in oss på fast food- ställen för att inhämta vår näring. Men "homo-
sapiens" måste nu återvinna sin klokhet och befria sig från snabb-
heten, vilken annars kan reducera honom till en utdöende art.

Mot "fast lifes" världsomfattande galenskap måste vi därför välja
att försvara den lugna materiella njutningen. Mot dem som
förväxlar effektivitet med frenesi - och det är flertalet - föreslår
vi ett vaccin i form av en lämplig portion av garanterade sinnliga
nöjen, som bör utövas i en långsam och utdragen njutning.

Låt oss börja just till bords med Slow Food. Mot fast food-
nivelleringen återupptäcker vi de lokala kökens rikedomar och
dofter. Om "fast life" i produktivitetens namn har förändrat vårt
liv och hotar miljön och landskapet, så är Slow Food i dag det
avantgardistiska svaret. Det är här, i utvecklingen av smaken och
inte i dess utarmning, som den sanna kulturen finns. Härifrån kan
framåtskridandet börja, med ett internationellt utbyte av
historier, kunskaper och projekt. Slow Food försäkrar oss en
bättre framtid. Slow Food är en idé som behöver många
kompetenta tillskyndare, för att denna (långsamma) rörelse skall
kunna bli en internationell rörelse, med den lilla snigeln som
symbol.

Inga kommentarer: