MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

måndag 15 juni 2009

Dag 3 Färden till Helgelandskusten


Nord Tröndelag övergår i Nord Norskt territorium och landskapet
ändrar karaktär allt eftersom man kommer närmare det planlagda
målet, Helgelandskusten och atlanterveien. Vårt mål för dagen är
att göra ett stopp ute vid Brönnösund, där den välkända Norska
kustremsan är ett mäktigt mästerverk av små och större holmar
som ingår i Unescos värdsarvslista över naturområden som är
sällsynta och behöver bevaras för eftervärlden.

Under resan gång passeras flere fjäll och mången snöbetäckt topp
som målar landskapet i svart-vitt, dimman ligger som ett täcke
över det 1000 meter höga topparna och landskapet ter sig som
om det var ur sagan om ringen där Frodo träder in i Mordors land.
Hur mycket man än försöker att bevara befattningen så skenar
ändå fantasin ständigt ut på egna äventyr, varje gång en skarp
kurva blivit passerad uppenbarar sig nya överraskningar, inte
farliga eller obehagliga men väl så spännande och beundransvärda.

Det samma gäller också den lokala maten här, råvarorna är för det
mesta hämtade ur havet och sällan eller aldrig är det utan att ett
stormigt hav har tagit flere offer innan maten hamnat på bordet
hos den lokala befolkningen, här ger och tar havet, livet är i stort
sett format enligt havets villkor och det vet man att respektera.
Trotts detta har maten här ute bland befolkningen en genuinitet
och kulinariskt levande tradition som vittnar om lidenskap till
vad havet ger även om det till tider också tagit något ifrån orts-
befolkningen.

Inga kommentarer: