MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

måndag 18 oktober 2010

Friska barn - Lyckliga föräldrar!

"Små barn, små bekymmer - stora barn, stora bekymmer". Det här ordspråket känner nog alla föräldrar. Om och om igen hemsöks barn av både mindre och större plågor, sjukdomar som hör barndomen till, som en bekymrad far eller mor måste ta sig av. I det tio första levnadsåren, tills immunförsvaret har utvecklat sig så pass att man har ordentligt med antikroppar, får det flesta barn otaliga lätta eller starka infektioner med jämna mellanrum. Och med tiden blir föräldrarna det renaste experter på barnets hälsa.

Men många frågar sig också om alla dessa piller, safter, salvor och mixturer som många läkare skriver ut ändå inte snarare skadar än hjälper det små. Det är kanske inte heller därför så konstigt att det gamla huskurerna från farmors och mormors tid får stadigt större anhängare. Den gången klarade man sig helt utan kemi och den nutida gentekniken. Alla dessa milda och väl beprövade "naturmedel " var lätta att framställa och det kunde styrka barnets motståndskraft och samtidigt ge hjälp i en nödsituation.

"Barnet vårt äter så lite", bland annat så här klagar föräldrar när barnet inte har någon särdeles god aptit. Men fören man fäller en sådan dom lönar det sig nog att ta en närmare titt på barnets matvanor. Kanske är det rätt och slätt så att man äter för mycket av både snacks och godis som ödelägger den goda aptiten och inte sjukdom eller vantrivsel som är den direkta orsaken till den dåliga aptiten. Men givetvis är det inte heller bara den slags "felnäring" som skapar problemen för det uppväxande barnen utan även många miljömässiga faktorer påverkar barnens hälsa.

Och i ett samhälle med allt större och stadigt stigande krav är det inte underligt att barn får både sömnproblem och ätstörningar, det är ju inte annorlundare än oss vuxna, till och med vi har dessa symtom. Vad kan man då göra  för att förebygga den här slags symtom. Jag är inte så säker på att varken huskurer eller modern medicin är det allena rådande enda och bästa att ta till, kanske i kombination på något sätt, men det som däremot borde vara föremål för en större granskning och en större uppmärksamhet är just vad vi stoppar i oss, kosten är den som betyder mycket mera än vad vi överhuvudtaget kan  inbilla oss, mycket mera än alla dessa piller och annat, den om något kan i sin värsta och sämsta form bidra till att du som människa mår väldigt dåligt, ja nästan på gränsen till olidligt dåligt, samtidigt som den i sin bästa tänkbara form ger dig ett valbehag och välbefinnande lika mycket som den ger dig näring och styrka och en god motståndskraft.

Men självklart skall man inte heller tro att bara kosten kan hålla en frisk, ibland är det så att alla dessa piller och mixturer måste komma till användning i alla fall, men då är det också bra att komma ihåg att en riktig och varierad kost kan vara den som bidrar till att man inte insjuknar lika fort, lika mycket som den bidrar till att göre en snabbare frisk. Och självklart är det så att både farmors och mormors huskurer kan alltid hjälpa någon, men det som däremot är absolut säkert, det är att riktig och ändamålsenlig kost den förebygger och hjälper till att hålla alla friska och välmående.

 Bon appetit

Inga kommentarer: