MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

lördag 6 november 2010

Det nära köket!

En av mina bästa vänner och kollega till mig (Jamie Oliver) sade en gång att "det goda livet kommer och går via köket", och det är nog så sant. Någon mera ogenerat jordnära och avslappnat nyfiken person än Jamie tror jag inte att det finns, åtminstone när det gäller allt om mat och gastronomi. Han är lika entusiastiskt engagerad i matens betydelse och råvarans ursprung som mig, och under det sista årtiondet har det gått upp för både honom och mig att det är inte nödvändigt att söka ut i den stora världen för att bli inspirerad. I hans senaste kokbok poängterar han att redan bara de att kunna hålla sig hemma och se sig runt omkring med en avslappnad nyfikenhet gör att man får många nya impulser. Och det som ger det många nya impulserna är råvaran man har nära sig, man kan kalla det för det nära köket, grönsakerna, rotfrukterna, den lokalt fångade fisken, bonden runt hörnet, ja, alla dessa påtagbara faktorer ger en mängd impulser och skapar samtidigt förutsättningarna för kocken/kockarna att få de nya impulserna. I dag när så mycket av den mat vi sätter i oss är antingen halvfabrikat eller färdigmat sa kan vi inte heller räkna med att nå upp till det mål och den förväntning vi har på det goda livet som går genom köket, det blir liksom lite så där slentrianmässigt och trist.

Jamie har även han stridit för skolbarnens rätt till en ordentlig skolmåltid, han har till och med varit så engagerad i ämnet att ett helt äktenskap varit nära på att gå i kras, hans entusiasm och brinnande iver för det goda i livet med allt vad det innebär av gastronomiskt tänkande, etiken och filosofien är oslagbar och beundransvärd, han kritiserade den Engelska skolmaten så kraftigt och med en sådan beslutsamhet att den hamnade till och med på den då varande Premiärministerns bord, ja den blev vida känd över hela världen. I England hade man, och har fortsättningsvis en ökande mängd barn som blir allt för feta, och det blir det endast och enbart av en orsak, maten det stoppar i sig eller blir serverade, kosthållet i det Engelska samhället liknar i mångt och mycket det Amerikanska, man äter allt för mycket fet mat, typ hamburgare, fish and chips och mat som är baserad på just halv och helfabrikat, och skolorna är med om att skapa den här trenden med mat lagad helt utan känsla och kärlek. Jag minns ännu med ett litet leende på mina läppar hans skarpa kommentar till den mat som skolorna serverade sina elever runt omkring i landet, han sade: I would not even serve my dog that shit. Det samma kan man i allra högsta grad säga om den Finländska skolmaten även om några ytterst få undantag finns.

Allvarligt är det också att man nu även vill sätta daghemmen i den samma dåliga situationen. Där om någonstans borde det vara en självklarhet att maten skall vara både god, näringsrik och hälsosam. Där om någonstans borde det vara rimligt med en matfostran för barnen på barnens villkor, där skapar man den första kontakten med både maten och personalen, där gör man det omedvetna medvetet. Där borde maten ha den största betydelse för barnen och där borde personalen vara mer en självkritisk i framtoningen på vad det serverar åt dessa små. Ett levande samhälle med friska och glada barn får man inte genom av att åsidosätta det lokala köken med kökspersonalen runt om i landet på daghemmen, det skapar bara förvirring och stress, någonting som man trodde daghemmen skulle kunna undvara sig. På daghemmet/ hemmen skapas den första nära kontakten till maten just genom den samverkan personalen och barnet/barnen genomgår, man upplever tingenas tillstånd tillsammans, man om inte annat så leker sig fram för att skapa den första sinnliga kontakten med måltiden, och då blir det nära och impulsiva köket mycket viktigt.

" I wish for everyone to help create a strong, sustainable mowement 
to educate ewery child about food, inspire families to cook again 
and empower people everywhere to fight obesity"

(Jag önskar att alla kunde bidra med att skapa en 
stark och hållbar rörelse i att utbilda varje barn om mat,
att inspirera familjer till att börja laga mat igen och 
bemyndiga människor överallt att bekämpa fetma).

( Jamie Oliver)

"Good lifestyle, health and well-being, can not be taken for granted and 
will not come without some extra work, it is something you will become 
earned of after you have served the honorable voluptuousness through 
honest and sincere work in the kitchen"

" Sundhet, friskhet och välbefinnande kommer inte utan lite extra arbete, 
det är någonting man blir förtjänt av efter att ha tjänat den ärbara 
vällusten genom ärligt och uppriktigt arbete i köket".

( Christian Tikkanen)


Bon appetit

Inga kommentarer: