MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

onsdag 15 december 2010

Häpnadsväckande-skandalöst och provokativt= Ansvarslöst!

Som en samhällsdebattör i matrelaterade frågor anser jag det vara en skyldighet för mig att kommentera Jakobstads kosthållschef Lisa Kniiviläs uttalande i Österbottens tidning från den 15.12.2010. med rubriken: Råvarorna viktigare än antalet händer i köket! Så här står det:


Råvarorna viktigare än antalet händer i köket
Publicerad 15 december 2010 kl.
JAKOBSTAD. Jakobstads kosthållschef är lycklig över fullmäktiges beslut att hålla kvar skolmatens råvarukostnad vid 90 cent per måltid.
- Jag skiner som en sol i dag och är glad att politikerna läst mina insändare. Råvarorna har direkt med kvaliteten att göra. Man höjer kvaliteten med råvarorna, inte med flera händer i köket, säger Liisa Kniivilä.
En skolmåltid i Jakobstad kostar 2,76 euro i dag. Av detta består hela 64 procent av löner, 30 procent av råvaror och 4 procent av transporter.
- Målsättningen med köksstrategin är att komma ner till 2,19 euro senast 2016. Då skulle vi spara cirka 300000 per år. Vi har idag en högre måltidskostnad än våra grannkommuner Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. Det beror i första hand på att vi har högre lönekostnader eftersom vi har dubbelt flera kök, säger Kniivilä.
Uttalandet är häpnadsväckande av åtminstone två olika orsaker. Nämligen att Jakobstad har fler tillredningskök än grannkommunerna trots att de geografiska avstånden är betydligt kortare. Dessutom att måltidskostnaden är högre i Jakobstad fastän stordriftsfördelarna är omfattande. Något som Jakobstad med fler invånare än grannkommunerna borde kunna dra nytta av.
Det var tänkt att förslaget till köksstrategi skulle vara klar inom november, men för tillfället har ärendet strandat i tekniska verket.
- Jag väntar ännu på deras utredning över köksmaskinskapaciteten och den förstoring som kan bli aktuell när fler portioner tillverkas i vissa kök. Det handlar inte om några stora investeringar eller förändringar, men är ändå något som bör utredas av experter på området, säger Kniivilä.
FÖR ATT KUNNA BIBEHÅLLA KVALITETEN PÅ RÅVARORNA PLANERAR JAKOBSTAD ATT INOM RAMEN FÖR SIN KÖKSSTRATEGI ATT GÖRA OM DAGHEMMEN BARNABO, PERMO, VÄSTERMALM, VICTORIA OCH MARJALA TILL SERVICEKÖK. DET SAMMA GÄLLER FÖR VESTERSUNDSBY SKOLA.

·         Därefter skulle Jakobstad ha fem tillredningskök: Rådmans skola, Etelänummi- och Länsinummi skolor, Malmska sjukhus och språkbadsskolan.
·         Grytor, såser, kött- och fiskrätter fraktas från tillredningskök till servicekök, där potatisen och salladen tillreds på plats.
·         Personalminskningen kunde ske genom naturlig avgång i och med att fem köksor går i ålderspension under de kommande fem åren.


Detta var vad jag anser om kostchefens uttalande som sändes för övrigt till tidningen också:

-Vad är vinsten av att inget nytt är framlagt, servicköken som ändå har kapaciteten och möjligheten att göra salladen och potatisen på plats bör väl också kunna få laga den varma maten som köttet, fisken och såserna, varför skall de fortsättningsvis transporteras, logiken är lindrigt sagt svag och luktar os redan från förr, Att råvarorna blir viktigare än antalet händer i köket är sant och det skall hon få all rätt i men då talar hon samtidigt mot bättre vetande, centralköken med sina stora industrimetoder och råvaror har allt för många händer i de samma grytorna, för mig framstår det här som tvetydig och vilseledande samt mördande reklam som inte går råvarans ärenden. Det var ett dåligt försök av kostchefen att mörklägga kalla fakta. Skärpning.

Det nämns också att uttalandet är häpnadsväckande, i all välmening kära kosthållschef Lisa Knivilä, men jag påstår att det är inte bara häpnadsväckande, det är fullständigt ansvarslöst. Att i samma andetag som man nämner ” desto flere kockar desto sämre soppa” också ge uttryck för att kostnaderna för portionerna skall ner från nuvarande 2.76 euro till 2,19 euro senast 2016 vittnar bara om det jag otaliga gånger redan sagt, likgiltighet inför barnens rätt till en ordentlig måltid och det trots att man nu tror sig kunna le av att man får behålla råvarukosnaden vid 90 cent per måltid. Var i ligger logiken i detta uttalande kostchefen gjort. Jag uppmanar föräldrar och lärare, pappor och mammor till att se om sina barns rättigheter inför skolmaten, kan vi enas om en sak, ,att vi för barnens talan mot att de skall nedprioriteras med skolmaten så fullständigt. Ett stort slag för en förbättring kommer i en snar framtid att ske i Jakobstadsregionen, vill ni vara med och påverka.
Ensam är stark, många blir en framgång.

Bon appetit.

Inga kommentarer: