MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

lördag 12 mars 2011

Den offentliga måltiden 2011.

Jag kan aldrig sluta förundras och förvånas över hur lamslaget arrogant och framför allt kylslaget illa våra Finländska politiker behandlar en del av landets befolkning, jag tänker nu närmast på barn och åldringar. Hur illa man behandlar deras mat och hur lite respekt man visar för själva måltiden, och det är en ren skam.

Och jag vill påminna er alla om att år 2009 hade Finland ett kommunalval som satte stor uppmärksamhet på just åldringsvården och inte minst dagvården och skola. Man prioriterade då i det flesta politiska partier skolmaten som ett av det viktigaste i valkampanjen och talade vitt och brett om hur man skulle förändra mångt och mycket till det bättre inom den offentliga måltidsservicen för både skola och åldringsvård. 

Och skammen blir inte mindre av att många, väldigt många av det tjänstemän som än i dag sitter på sina poster, som beslutsfattare, kostchefer, rektorer och andra högt uppsatta samhällsbildare och upprätthållare SAMTIDIGT som det var med om att underteckna ett slags vädjan där man med sin egen namnteckning lovade dyrt och heligt att med alla till buds stående medel främja en bättre utveckling för den offentliga måltiden, och att mera anslag skulle avsättas för just det här, att man inom kommunerna skulle börja mera lyssna på barnens och åldringarnas önskemål gällande måltiden, skapa bättre förutsättningar för skolmaten och maten för våra åldringar så gör det tvärt det motsatta, Jag vet om i varje fall 187 st beslutsfattare och tjänstemän, däribland ett tjugotal kostchefer som när det undertecknade denna vädjan år 2009 på hösten, likafullt i dag har skärt ner på anslagen i sina egna kommuner, HUR ÄR DETTA MÖJLIGT, för mig vittnar detta bara om en enda sak, nämligen: svekfullhet och falskhet, detta är folk man i allra högsta grad inte skall lita på en enda sekund. 

Min kamp för en bättre skolmat kommer att gå ut på att med alla till buds stående medel försöka avlägsna dessa rötägg ur gökboet fortast möjligt. Och det gör jag bäst igenom att föreläsa landet runt om hur illa våra kommuner behandlar sina medmänniskor när det gäller deras rätt till en offentlig måltid, inom kommunerna verkar man vara helt enkelt fullständigt inkompetenta för den uppgifen.

Håll i er beslutsfattare och kostchefer för nu kommer det storma värre, första orkanen får man i Jakobstad den 25.3. 2011. Efter det vet vi inte var jag slår till här näst, men att jag slår till det får man vara fullständigt säker på, nu är det slut med tålamodet och löst prat. Vi kan inte hålla på med den här slags sociala dumpning av våra medmänniskor. Nog är nog.

Bon appetit

2 kommentarer:

Hon som lägger puzzlet sa...

Hälsar dig välkommen att dela med dig av dina kunskaper! Ge järnet!

Christian Tikkanen sa...

Jo du, tack för det, jag skall nog ge järnet, det kan till och med hända att järnet börjar smälta, bara det inte blir en härdsmälta då...=) Vill man riktigt följa med i svängarna vad som kommer att hända på skolmatsfronten kan man alltid gå in på Bloggen.fi och läsa "Den arga kockens" inlägg, där behndlaer jag endast och enbart skolmaten.