MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

söndag 29 maj 2011

Ohygieniskt förfarande!

I tidningar över hela Europa har man i det sista dagarna kunnat läsa att tio tyskar har dött av E.coli bakterien och att också några danskar och även svenskar har insjuknat. Smittan har de fått i sig efter att de har ätit sallad, tomat och gurka som troligen härstammar från nord Tyskland eller kanske Spanien, det vet man inte ännu, men man vet att smittan har utbrutit i nord Tyskland, men om det är det importerade spanska tomaterna , salladen och gurkorna som är smittbärare är man inte säker på.

För mig som gastronom och kock ringer det några varningsklockor samtidigt som det föranleder en att ställa sig några viktiga frågetecken framför smittans uppkomst, varför och hur, ??? som är befogade i detta sammanhang. Jag vågar med all säkerhet, utan några som helst tvivel påstå följande, samtidigt som jag förundras över det, att här handlar det endast och enbart om att man har haft dålig hygien, man har haft för det första en dålig hygienisk hantering av livsmedlen i fråga och för det andra en allt för bristfällig kontroll. Bästa beviset på det är att avföring från kor som normalt är bärare av den här smittan, e.coli, har i något skede hamnat på dessa gurkor, salladen och tomaterna. Och så kan man ju fråga sig hur i all världen har detta kunnat ske. Svaret är som sagt, dålig hygien och dålig kontroll. Det tror jag att man i efterkant kommer konstatera att var den direkta orsaken. En orsak som så enkelt kunde ha avvärjts redan i första ledet genom kritiskt granskande och rigorösa kontroller vid hanteringen av dessa grönsaker, koskiten skall verka som gödsel och berika tillväxten av grödorna, den skall inte hamna på avvägar och absolut inte på din eller min tallrik i något som helst skede.

I förlängningen får detta konsekvenser som bidrar till att man som konsument köper bara inhemskt och lokalproducerat vilket vi kockar redan i ett antal år försökt få konsumenterna att förstå är det bästa alternativet. Och vill man utan att nu allt för mycket krångla till det tänka på livsmedelshygien och kontroll så kan man också konstatera att felet ligger inte bara hos bonden, livsmedelsindustrin eller konsumenten, en hel del brister som får fatala följder ligger också hos livsmedelsverken och de som egentligen skall hålla koll på allt detta, även de bär en del av skulden till sådana här händelser. Jag tänker nu närmats på den så kallade "egen-kontroll-planen" som är i verksatt i alla Europeiska land, vad innebär den, jo den innebär det att du som näringsidkare och livsmedelshanterare är skyldig att utföra en egen kontroll genom en plan som du som företagare, krögare, bonde eller butik har blivit tilldelad via livsmedelstillsynen i det egna landet. Det innebär i praktiken att den kontroll som är så himla viktig har flyttats från livsmedelsverket till bonden, krögaren, industrin själv, och du som företagare är skyldig att följa den genom daglig rapportering på ett antal punkter som sedan skall både arkiveras och i vissa fall rapporteras, exempelsvis vid avvikelser. Det här systemförfarandet är dåligt och har allt för många svaga punkter som blir påtagligt synliga när sedan kriser uppstår.

Förr gjorde livsmedelsverket en kontroll på plats antingen oanmälda eller föranmälda och påpekade där och då om bristerna och även rättade till dem, men när man i spariverns tecken och säkert även av många andra orsaker slutat med den här så kallade oanmälda kontrollerna och faktiska granskningen så får vi dessa konsekvenser. I dag kommer livsmedelsverket endats när redan problemet uppstått och gör den där kritiska granskningen, vilket jag anser vara helt bakvänt. Kontrollen skall myndigheterna sköta och inte överlämna till dem som egentligen skall bli kontrollerade, för det är ju just då som fusket uppstår. Det om det. Ät inhemskt och var på din vakt på allt vad du stoppar i dig är min uppfordring till er alla. Mat nära dig vet du vad det är och du vet vad bonden gör och inte gör, mat nära dig kan givetvis även den hamna ut för olägenheter som detta men då är det oseriösa bönder eller grönsakshandlare i farten och de lever inte länge i ett samhälle där man vill ha närodlat och lokala produkter. Det är en synd och skam att maten, den som vi alla är så beroende av har blivit föremål för andras fusk och bedrägeri.

Inga kommentarer: