MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

tisdag 21 juni 2011

Menumat och Kristinestad!

Man kan undra över vart det sunda förnuftet har tagit vägen hos oss människor när vi börjar att tänka i banor som man gör just nu i Kristinestad. Saken gäller mathanteringen för åldringar och förren jag går in på det vill jag bara påminna alla läsare om att Kristinestad blev för inte så länge sedan utnämnd till en cittastad, en utmärkelse man får från Italien och som har en etik och filosofi med stränga krav och förpliktelser, någonting som är mycket likt slow foods koncept. 

Så till saken. Jag väljer att citera följande: 


Talande matskåp, som också sköter om tillredningen av maten, kan komma att finnas hemma hos äldre personer i Kristinestad från och med augusti. Då testar man matautomaten Menumat inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt.

Meningen med projektet och försöket med matautomaten är just att de äldre ska få en möjlighet att klara sig hemma utan hjälp så länge som möjligt. Kristinestad är den första orten i landet, bortsett från Menumats hemort Helsingfors, där matautomaten tagits i bruk. Det sker som ett pilotprojekt som inleds den 1 augusti. Nu söker man frivilliga äldre personer som vill testa matautomaten hemma. 

Menumats vd Jukka Penttinen säger att det är lätt att jobba med Kristinestad som partner, eftersom staden är i främsta ledet när det gäller att satsa på att äldre ska kunna klara sig hemma så länge som möjligt. 

Det är också första gången som företaget samarbetar med andra företagare och testar verksamheten på glesbydgen. En privat företagare, Mikael Holmlund, kör ut matportionerna. Påfyllning behöver göras kanske två gånger i månaden, beroende på hur mycket mat som går åt. 

I Menumatens frys ryms 20 portioner. Den billigaste portionen kostar 4 euro och den dyraste 7 euro. Under testperioden på ett halvt år, står projektet Trygghet i hemmet för hyran för skåpet och kostnaden för matleveranserna. Klienterna betalar endast för maten. 

I Kristinestad i dag får äldre hemmaboende hemkörd varm mat endast tre dagar i veckan. Med hjälp av Menumat kan klienterna få matportioner varje dag. Skillnaden är att menumaten är djupfryst och tillreds av Finnairs dotterbolag Finncatering Ab. I och med samarbetet med Kristinestads stad och företagaren som sköter mattransporterna, Mikael Holmlund, får företaget Menumat nu bygga upp en helt ny modell för verksamheten. 

- Det skulle kunna vara möjligt att samarbeta även med lokala mattillverkare, men eftersom det handlar om nedfrysning av mat krävs stora investeringar. För att det ska bli lönsamt måste kundkretsen vara ganska stor, säger Penttinen, som ställer till tveksam till att man här skulle kunna nå en så stor kundkrets.

Citat slut.

Jag vill påpeka att man skapar inte 
Trygghet i hemmet dygnet runt,
om man väljer att ställa matautomater till  åldringarnas förfogande i hemmet, det behöver en människa att kunna tala med och be om hjälp när så behövs, en matautomat bara gör dem förvirrade och ängsliga. Och inte nog med det, åldringar som behöver näringsrik och hälsosam mat för att kunna hålla sig vitala och något så när vid god hälsa behöver få en hälsosam och näringsrik måltid. Den som vågar påstå att detta är hälsosamt och näringsrikt har inte mycket under hatten och är sannerligen ute på en tunn is. Jag skulle inte kunna komma på tanken ens med min vildaste fantasi att föreslå åldringar en matautomat, dessutom föra fram förslaget inom ramen för Trygghet i hemmet dygnet runt. Tanken är ju absurd och vittnar om en i alla avseenden förfärlig framtid.  Här hamnade nog Kristinestad i ett dilemma de får ta itu med omgående, antingen avslutar de projektet tvärt eller så får de en mycket sur framtid.

När man läser Stadens egna hemsida och beskrivningen över cittastads föreskrifterna frågar man sig om det är förenligt med en god etik och filsofi att man vill testa menumats automater på det äldre, jag bara frågar mig, är det här det sätt vi skall ta hand om våra åldringar på. Jag anser det vara både avskyvärt och förkastligt att automatisera maten för det äldre. Jag vågar med stoltheten i behåll framföra påståendet om att Kristinestad mister sin cittastads utmärkelse om detta inte avslutas omgående, det blir jag den första att se till att sker.

Här kan ni läsa vad Kristinestad själv anser om sig som en cittastad, så kan ni själva bedöma. citat: 

Kristinestad antogs 9.4.2011 i Pollica i Italien som första stad i Finland till medlem i det internationella Cittaslow-nätverket för gemytliga småstäder.
Vad är Cittaslow?
Citta är italienska och betyder liten stad, slow betyder i detta sammanhang eftertänksam, att bry sig om människan och det viktiga i livet, att koncentrera sig på det fundamentala. En av rörelsens centrala tankar är att den egna identiteten värdesätts.
Hur tas detta till vara i staden?
Cittaslow innebär alltså att man främjar det goda livet och livskvaliteten. En Cittaslow-stad är en stad där invånarna och gästerna trivs. Cittaslow hindrar inte staden från att utvecklas eller t.ex. uppkomsten av industriarbetsplatser, utan det är ett reflekterande dynamiskt ”utvecklingsredskap”.Även om det genuint lokala skyddas är en Cittaslow-stad är inte ett museum, utan en plats där man siktar framåt. Utvecklingsåtgärderna planeras noggrant så att de passar staden. Genom ett skilt 2-årigt Cittaslow-projekt ska filosofin implementeras i staden.
Cittaslow och turismen

Utnämningen ger turismen i Kristinestad ny inspiration.  Antalet kontakter från olika håll i Finland visar att intresset för Cittaslow är stort. Ett intressant tillfälle att bekanta sig med staden är t.ex. evenemanget Öppna Portar 10-12.6, då stadsborna öppnar sina portar och presenterar sina historiska gårdsplaner och hus. Även under följande evenemang kan man fördjupa sig i traditionerna och livets gång i Kristinestad: Hantverkardagen 3.7 eller Visfestivalen 23.7 på Kilens hembygdsmuseum, Fiskmarknaden 18 - 19.8 eller Gammaldags torgdagen 3.9 och sist men inte minst Sommarmarknaden 15-17.7.

Cittaslow-kriterierna stöder också utvecklandet av turistnäringen.  I stadsplaneringen betonas den urbana miljöns kvalitet (historiska skikt), miljön (landskap, kulturarv, natur) samt infrastrukturen. I stadens centrum finns mer än 200 skyddade hus från 1700-1800-talen. Museiverket har klassificerat Kristinestad som den bäst bevarade trähusstaden från stormaktstiden. I kriterierna ingår lokal produktion och lokala produkter (bevarande av hantverkartraditioner, närmat) och gästfrihet med olika evenemang. En Cittaslow–stad är en behaglig plats att bo på: det innebär småskalighet, närservice och mänsklighet - ett fullvärdigt liv.   

Citat slut

Långväga rest mat med en lång hållbarhet som vittnar om tillsatser mer 
en något annat. Mat som skall utlokaliseras i automater hos våra åldringar???
Mat som är så långt ifrån hälsosam, kortrest och omsorgsfullt lagad att det är
oärligheten själv personifierad.
Jag säger bara

Bon appetit

8 kommentarer:

MoWe sa...

"Citta är italienska och betyder liten stad, slow betyder i detta sammanhang eftertänksam, att bry sig om människan och det viktiga i livet, att koncentrera sig på det fundamentala."
-Jag tycker inte alls det verkar som om man bryr sig om människan om man lämnar henne ensam på ålderns höst med en matmaskin.Ganska otroligt att det är just Finlands enda cittastad ens vill testa menumat. Och de färska grönsakerna då som de äldre så väl behöver? Ska alla grönsaker intas kokta, frysta, upptinade? Menumat kan passa in på arbetsplatser där man t.ex jobbar skiftesjobb och om man är ointresserad av mat/matlagning/eller att ta med egen matbox men tycker inte den hör hemma i åldringsvården!...i framtiden får väl skolbarnen också mat från dylika skåp=(

Christian Tikkanen sa...

Jag hoppas och tror att det här bara var en oeftertänksam tanke som också kommer att lämna som sådan, bara som en tanke. Har kontaktat Kristinestad och Stadsdirektören i ärendet och påpekat för dem att det är mot allt sunt förnuft och stämmer inte överens med den etiken och filosofin man vill föra fram i staden då man profilerar sig som en Cittastad med allt vad DET innnebär. Jag poängterade också mer än klart och tydligt för ledningen i staden att om det kommer till min kännedom att menumats testet förverkligas blir den konkreta följden av det att cittastadsutmärkelsen fråntas staden, jag kommer meddela detta till de berörda parter i Italien som en gång gett staden utmärkelsen. Ärligt talat så tror jag att man inte riktigt förstått i Kristinestad vad det innebär att bli en cittastad. Vi får se vad som sker i en snar framtid, ostraffat lär de inte gå ur detta.

MoWe sa...

Bra!

Glad midsommar till er!

Christian Tikkanen sa...

Tack!
Det samma till er. En riktigt god och glad midsommar!

Man kan ju glädjas över att det är inte länge till semester. Hade.

Hon som lägger puzzlet sa...

Man får hoppas det var en impuls som inte får fäste..sagt och funderat kring - utan djupare eftertanke.. ibland frestas politiker att sätta saker i medialjuset.. för detta "skåp" är ju allt annat än Citta Slows värdegrund och filosofi.

Och man får uttryckligen hoppas att Kristinestadsborna verkligen HAR en djupare och genomtänkt och riktig värdegrund för att praktisera Cittafilosofin i verkligheten och långsiktigt.

Kristinestad är en vacker liten stad och man får hoppas att orken och kunskapen räcker för att leva upp till målet.

Christian Tikkanen sa...

Du har så rätt Gunvor. Jag kan glädja dig med en god nyhet, efter att jag tog kontakt med Stadsdirektören i staden började det hända saker, och det hände i en ovanligt rask fart. Nu kan jag med säkerhet lova att projektet menumat automater inte blir förverkligat i Kristinestad. Man fick stora skälvan efter att jag skällde ut dem efter alla tilgängliga noter och enligt konsten alla regler, hela projektet är avblåst och skall inte förverkligas än mindre ens bli en tanke i framtiden. Det är en god nyhet.

Hon som lägger puzzlet sa...

Tack för din insats, Christian. Du gör en fin insats för riktig mat och färska råvaror och närodlat i hela Norden.

Glad Midsommar önskar jag dig och de dina!

Här är det regn och blåst mellan solskenen.. men det viktigaste är att det är SOMMAR!

Christian Tikkanen sa...

Tack själv Och ha en riktigt fin midsommar du också. Jag har fördelen av att få fira midsommar två gånger, för midsommar eller "sant Hans" som det heter här i Norge firas alltid på en torsdag alltså blir att fira först en norsk midsommar i morgon och så på fredag den finländska. Nypotatis blir det båda dagarna, det kommer man inte undan.