MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

söndag 4 september 2011

Den offentliga måltiden som måltidsfostrare!

Att få skolmaten till att bli en del av undervisningen på grundskolan borde inte bara vara ett motto, det borde vara en realitet och en förutsättning för att eleverna skulle kunna få en inblick i vad måltidsfostran egentligen är och vilken betydelse det har för livet senare. Det har alltid stått klart för oss gastronomer att det goda matvanorna, den rätta attityden till mat och känslan för att maten hör ihop i ett större sammanhang skall skapas i det unga åren. Det är då som det rätta matvalen skall skapas och den rätta hållningen till maten skall upprättas.

I Undervisningsministeriets och social och hälsovårdsministeriets föreskrifter över måltidens roll i grundskolan och på skolan generellt framkommer det tydligt att skollunchen skall ha en mera betydande och måltidsfostrande roll och inte bara vara ett avbräck i undervisningen. Det besynnerliga är att lokalpolitikerna och skolorna tar inte det här på allvar, och då kan man fråga sig varför ? Skolan har klart och tydligt pålagts rollen även som måltidsfostrare, saken är bara den att man på något underligt vis vill glömma det bort och jag förstår inte varför.

Något bra svar har jag inte, men kan däremot konstatera att många obundna och fria organisationer sällat sig till den skara som vill ändra på den här attityden, för det är sist och slutligen en attitydfråga, inte sant!
Främjandet av finländsk matkultur har gjort en hel del, Marthorna har gjort, och gör en hel del för att skapa en förbättring, men frågan är bara om allt detta gjorts förgäves när den politiska viljan totalt fattas. Ett steg i rätt riktning skulle vara att lokalpolitikerna i kommunerna tog sitt ansvar som samhällsgrundare på allvar, slutade upp med att endast se individerna som några siffror på ett papper. Det handlar nämligen inte bara om pengar. Det handlar i en ännu större grad om att ändra på den allmänna attityden hos oss alla.

I Sverige har man nu i en längre tid skapat förutsättningar för lustfyllda skolmåltider genom en organisation som heter ALLEBARNSRÄTTEN, den riktar sig främst till småbarn i förskola men även till de lite äldre barnen. Man har smakskolor, måltidsfostran och satsar på måltidsgemenskapen i helt andra banor än vi i Finland ens kan drömma om. För att vi i Finland skall kunna nå upp till lika goda förhållanden med måltidsetik och filosofi krävs det en hel del nytänkande och attitydförändringar. För att nå det här målet behöver man i Finland få i gång en likande organisation som Sverige har, man behöver om inte ett dussin människor, så i varje fall ett antal entusiastiska personer, som vågar språnget för att ge barnen det rätta förutsättningarna till just lustfyllda och smakliga måltider. Jag kan med stolthet annonsera att den första betydande kontakten är skapad till den svenska Allebarnsrätten och att en hel del är på gång nu under hösten, och det ser jag fram emot med stor glädje. Det kommer att på ett eller annat sätt etableras en Allebarnsrätt i Finland också, tiden är mogen för det nu. Vi kan inte stillatigande se på det som man för 62 år sedan skapat till en laglig rättighet för våra barn, nämligen rätten till en kostnadsfri skolmåltid, att den skall bli föremål för nedskärningar, det är barnens framtid vi nedprioriterar, och det kan vi väl bara inte blunda för, så dåliga föräldrar får vi inte bli.


Inga kommentarer: