MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

söndag 3 juni 2012

KORTREST MAT!

      


 


Bland konsumenterna finns idag en allmän utveckling mot att efterfråga hälsosamma produkter som är miljövänliga och bidrar till en hållbar utveckling. Man söker alternativ till mat som rest över hela jordklotet, besprutats för att klara transporten samt lagrats i månader. Bondens egen marknad är ett svar på denna efterfrågan! Det som utmärker bondens egen marknad här i Norge är att alla produkter har kommit från gårdar som ligger nära marknadsplatsen.

Luften är full av spännande dofter från nybakat bröd och färska grönsaker. Bland torgstånden trängs kunder som handlar och diskuterar odling och djurhållning med lantbrukare, som själva producerat det som säljs! Kunderna strosar omkring i havet av färger och får smaka lokala specialiteter som inte längre kan hittas i dagligvaruhandeln. Varorna som säljs på marknaden är garanterat de färskaste man kan få tag på, ofta skördade samma dag och med minimalt reseavstånd! Det är kortrest mat jag talar om.

I Norge är kravet på Lokal mat förenligt med alla det samma kraven man ställer till god hygien, säkerhet och kvalitet. Dessa krav är att råvaran skall vara lokal och dessutom spårbar så långt det praktiskt är möjligt. Förädlingen skall ha ett hantverksmässigt utförande och fram för allt vara präglat av småskalighet, och att producenterna själva står för försäljningen vid det olika marknader som Organisationen " Bondens marked"  ordnar runt om i landet.

Dessa krav ställer Organisationen och livsmedelstillsynen gemensamt för att säkerställa det att du som kund skall få en så unik råvara som möjligt, där upprinnelse, kvalitet och smak står i centrum. Köttet kommer från egna djur i lokalmiljön, bären är plockade av bonden själv och brödet är bakat i den egna ugnen. Och just därför att det är bonden själv som står för försäljningen till dig är det att du kan få all den information du önskar dig om produkten.

I Norge har man insett att bönderna och den lokala maten, den kortresta maten är livsnerven för ett bärkraftigt lokalsamfund och att det är en viktig del av den Norska identiteten. Jag skulle så innerligt önska att man även i Finland lärde sig bättre förstå böndernas viktiga roll i det här sammanhanget och att man i både stat och kommun insåg vikten av att bevara den egna lokala identiteten och maten, för det är man i Finland mycket dåliga på ännu i denna dag som är, visserligen talar man om det några dagar i året i landets huvudstad, men vad med resten av det åtminstone 360 dagarna av året som återstår då? Ska vi glömma dem. I Norge är bondens marknad och den kortresta maten ett nationellt fenomen som återkommer en gång i veckan det är en folkrörelse som bidrar till att hålla den nära, lokala och egna identiteten vid liv, någonting som kunde vara en eftersträvansvärd modell även för Finland.


Bon appetit


Inga kommentarer: