MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

torsdag 27 september 2012

Vet du vad du stoppar i dig ?

Vet du vad du äter? Vet vi vad vi stoppar i oss? Har vi kontroll på vad slags ämnen som döljer sig i våra livsmedel och vet vi vad som sker med oss om vi får i oss för mycket av dessa dolda ämnen? På den första frågan svarar nog det flesta, ja, vi vet nog vad vi äter och man tror sig ha kontroll över vad man äter i den bemärkelsen att man vet vad det är för ett livsmedel man håller i eller är i färd med att stoppa i sig. Men ärligt talat så tror jag inte någon ens vet vad det egentligen stoppar i sig när det äter sitt bröd, dricker sitt kaffe eller äter sin kött eller fiskbit och vad som sker med kroppen om vi får i oss av dessa dolda substanser, ja det kan vi bara ana oss till.

Ett ganska så aktuellt ämne speciellt i dessa tider när det förväntas att allting vi äter skall vara så hälsosamt och nyttigt och vi uppmanas läsa innehållsförteckningen på livsmedlen samtidigt som vi också uppmuntras till att bli ännu mera krävande och ifrågasättande konsumenter

Den första chocken över livsmedelsindustrins användning av tillsatsämnen och det stora matfusket kom upp i dagen med Mats-Eric Nilssons böcker Den hemliga kocken och döden i grytan och allt sedan dess har debatten om matfusk, tillsatsämnen och kemikalier i maten förekommit lite varstans såväl i hemmen som i det offentliga rummen. Vi har på det senare åren lärt oss bli lite mera observanta och krävande konsumenter och det tackvare den här slags information och debatter. Vi har lärt oss att man skall läsa på innehållsförteckningen för att förvissa sig om att man inte köper någonting oätligt eller i det minsta ohälsosamt och onyttigt och i alla fall inte någonting som kan vara skadligt för oss. Och att man skall avstå från att köpa livsmedel med allt för mycket tillsatser i sig, det är ju en självklarhet, inte sant.

Men det få av oss vet är att även om du köper en produkt som verkar helt utan tillsatser och kemikalier så innehåller den ändå en hel del andra substanser som ingen talat om för oss och än mindre nämner i innehållsförteckningen. Vad med alla dessa pesticider, stråförkortningsmedel, kemikalier, konstgödsel och genmanipulationer: GMO och allt detta. Det finns en massa studier och även vetenskapliga forskningsresultat tillgängligt där man kan läsa om hur vi blir påverkade av dessa insektgifter, tillväxthormoner, växtskyddsmedel, och konstgödsel och det värsta av allt är att ingen instans har åberopat livsmedelsindustrin att nämna dessa ämnen i innehålsförteckningen, simpelt kanske av den anledningen att man anser dem inte vara varken tillsatta eller ens en del av innehållet... men trots allt finns det där.

I en Dansk undersökning har man kunnat påvisa att Moddus M (det här nya medlet man benämner som stråförkortare, alltså ett medel man använder sig av i lantbruket på sädesslag för att få kortare strån som håller sig bättre upprätt även i hårt väder som vid skyfall och dyligt), är intellekt-hämmande och tillväxt-dämpande. I undersökningen där man analyserade urinprov kom det fram att man fått i sig av detta medel då man ätit någonting så ofarligt som vanligt bröd och man har även kunnat påvisa att barn får inlärningsproblem i skolåldern av detta medel. Och i en ny Amerikansk undersökning gjord vid Harward Univercity har man kunnat identifiera hos möss att bland annat konstgödsel och en hel del pesticider påverkar fertiliteten. Min stilla undran är varför har vi ingen märkning på våra livsmedel om det blivit utsatta för den här slags medel som stråförkortningsmedel, pesticider eller andra substanser som kan påverka vår livskvalitet.

Det ringer några varningsklockor hos mig, och jag  undrar bara, vi är ju så upptagna av att allting skall vara så nyttigt och hälsosamt i dag och det skall speciellt tydligt klargöras i innehållsförteckningen, men märkligt nog så noterar man inte det här även om många av dessa så kallade "ikke tillsatta ämnen" är långt farligare och värre en många av det vanligaste tillsatser vi har i maten som dessutom nämns på innehålls
förteckningen. När kan vi börja läsa på förpackningen att brödet innehåller tex: Stråförkortningsmedlet Moddus M eller blivit besprutat med växtskyddsmedel...? Det här är medel och substanser som aldrig nämns på livsmedelsförpackningen och lika förbannat finns dom där och överförs bevisligen också till våra kroppar, man kan nog provocerande säga att det är farligt att leva, man kan dö av att äta...!

Inga kommentarer: