MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

torsdag 15 november 2012

Nordiska ministerrådet och Ny Nordisk Mat.

Norges ordförandeskap 2012

”Utvecklingen av en hållbar välfärdsstat i ett nordiskt perspektiv kommer att vara huvudtemat för det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2012. Visionen för Nordiska ministerrådet program Ny Nordisk Mat II (2010-2014), är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald. Under 2012 förverkligas NNM:s vision genom sju olika projekt, mat och kultur, mat och kreativa näringar, ny nordisk vardagsmat, Nordic Food Diplomacy, barn och mat i norden,  mat till många och det nyaste projektet Tång och alger till mat”.

” NNM II bygger på manifestet för det Nya Nordiska Köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt. Norden har en stark regional matkultur som resten av världen börjar upptäcka. Den nya nordiska maten handlar om enkelhet och lätthet. Ny Nordisk Mat vill uppmuntra lokala traditioner i nya format, samt stöda matproducenter, hantverkare och entreprenörer”.

Ny Nordisk Mat 2012 = Lokalt näringsrikt och utsökt.

Det väcker stort intresse internationellt då vi säger att det inte bara handlar om fester och dyra restaurangbesök när vi talar om Ny Nordisk Mat. Vardagsmaten är ännu viktigare eftersom de är det flesta måltider vi äter och det är i dessa måltider vi lägger grunden för framtida hälsa. Här ser man stora positiva förändringar i attityder. Satsningen på att njuta av mat och bra smak för att uppnå god hälsa är otroligt viktigt. Att kockar, myndigheter, näringsliv och akademier samverkar i ett projekt med gemensamt mål och syfte i norden skapar stort engagemang och avundsjuka i många länder.

Politiskt kämpar man fortfarande med att förstå matens betydelse för att förhindra framtida sjukvårds kostnader i samhället. Hälsoforskning och studier börjar först när man har fått diabetes typ II, medan vi i projektet Ny Nordisk Mat önskar bevisa att förebyggande arbete innebär att du faktiskt genom av att ära rätt inte får diabetes II. I alla länder ökar nu vårdkostnaderna minst tre gånger så snabbt som tillväxten i statsbudgeten vilket innebär att det är endast en fråga om tid innan kostnaderna leder till en kraftigt minskad levnadsstandard. Det här är ett vanligt problem för både rika och fattiga länder. Men fokus för vår nordiska matkultur och de underbara nordiska råvarorna har ökat kraftigt till följd av programmet Ny Nordisk Mat initierat av Nordiska ministerrådet och det har vi all anledning att vara stolta av.

I dagarna två från den 6-7 november var gastronomer, kockar, forskare och matentreprenörer samlade till en stor konferens i Oslo, Mathallen Vulkan, där man använde sig av sin kreativitet och intellekt i diskussionerna kring hur vi skall få till en verklighet där våra barn och vuxna inte skall äta sig till framtida matrelaterade sjukdomar som hjärt och kärl sjukdom, cancer, diabetes och inte minst fetma. Det diskuterades också om möjligheterna och vägarna in mot att mat betald av den offentliga sektorn, på sjukhus, skolor och i äldreomsorgen också skall bidra positivt till ökad matglädje och hälsa och att en ökad förståelse behövs för hur kostråd, näringsråd och dietråd kan omformas till handling för individerna i vårt samfund.

Under konferensen lanserades också Nordic Food Diplomacy: "ett redskap för kommunikation av nordiska värden, genom uppvisning av mat och måltidsgestaltningar för en betraktande publik eller måltidsgäster. Nordic Food Diplomacy kan användas vid politiska måltider, representativa event och exportsatsningar tillsammans med musik, konst, föredrag, etc".

Länk till Nordic food diplomacy: http://www.nfd.nynordiskmad.org/

Bon appetit

Inga kommentarer: