MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

lördag 2 augusti 2014

Kortrest mat - 10 argument till varför du bör köpa lokalodlat och närproducerat.

1: Närproducerad och lokalmat (Kortrest mat) smakar bättre.
Om råvaran är odlad i närområdet är den som regel plockad de närmaste dagarna. Då är också smaken fulländad och skarp i motsättning till långrest mat som kommer från Mexico eller Florida som förståeligt nog är plockad eller skördad för länge sedan. Bara en veckas försening från skörd till matbord gör att sockret i plantan blir till stärkelse, plantans celler krymper och produkten mister sin vitalitet och kvaliteten blir lidande.

2: Lokala råvaror är bättre för dig.
Det är allmänt känt att färska råvaror förlorar sina näringsämnen snabbt. Lokalt odlad mat som är köpt kort tid efter skörden  bibehåller näringsämnena och är tillpassad den bakterieflora vi är vana med.

3: Lokal mat bevarar den genetiska mångfalden.
I modernt industriellt jordbruk blir arter utvalda för förmågan  att mogna samtidigt, de skall kunna tåla effektiva skördeprocesser och ha ett tåligt yttre som överlever både packning och frakt. I tillägg  ska de ge en längre tids hållbarhet i butiken.

Endast en handfull hybridarter av grönsaker och frukt möter sådana här stränga krav och därmed är det lite genetiskt mångfald.

Lokala bönder avlar gärna upp ett större antal varianter för att få en längre skördesäsong samt en mångfald av färger och de bästa smakerna.  Du hittar bland annat ”heirloom/ ärvda frön” som gått i arv från generation till generation därför att de smakat gott. De gamla varianterna har ett genetiskt material som går hundradevis ja till och med tusenvis av år tillbaka i tiden där människan gjort det riktiga valet av frö. Dessa frön kan genom sina gener ge oss nyckeln till att skapa och laga nya varianter som trivs i ett skiftande klimat. Lokal mat bevara alltså således genetiskt mångfald.

4: lokal mat är GMO-fritt
Till trots för att företag som Monsanto arbetar intensivt för att få den totala kontrollen över världens frömarknad, också det ekologiska, och GMO-restriktionerna i Norden är ganska så stränga, så kan du ändå utan att veta om det köpa och så frön som är genmodifierade. Därför är det av yttersta vikt att man blir medveten om vilka företag som Monsanto lägger under sig så att man vet att de frön vi använder och sår i våra egna hagar verkligen är fria från GMO, och det är enklare att kontrollera detta hos den lokala bonden, inte sant!

5: Närproducerad ( KORTREST MAT) stöder lokalt jordbruk.
Stadigt flera bondgårdar och småbruk blir nedlagda eller blir uppslukade av stora enheter vilket gör att den riktiga bonden håller på att bli en utrotningshotad art. Vi blir därmed  beroende av import som gör oss sårbara. Lokala bönder som säljer direkt till konsumenten slipper alla dyra mellanhänder i distribution och kan således få full vinst på sin odling – som det i sin tur betyder att bönderna kan tjäna mera och upprätthålla gårdsdriften och hålla på med det dom älskar mest.

6: Lokal mat stärker gemenskapen, förbindelsen mellan producent och konsument
När du köper dina varor direkt från bonden bidrar de till att upprätthålla en förbindelse mellan jordbrukaren och konsumenten. Att känna bonden ger dig en insikt i alla årstiderna, vädret och det stora mirakel det är i att odla mat. Det kan också ge dig tillgång till en gård där dina barn och barnbarn kan lära sig allt om natur och lantbruk. Relationerna bygger på ömsesidig förståelse och tillit där man kan växa och trivas.

7: Närproducerad (KORTREST MAT) räddar odlingsbar mark
När efterfrågan på närproducerad och lokal mat ökar är det mindre troligt att odlingsbar mark blir utsåld till industri och bebyggelse .

Glädjen av att kunna köra på landet och se de långsträckta markerna i växt, ängar fulla av blommor och pittoreska små lador som är inplanterade mellan åkrarna är bara möjligt, och blir bara möjligt om vi som konsumenter stöder fullt ut de som vi kallar för KORTREST MAT, DET LOKALPRODUCERADE OCH NÄRODLADE.

8: Lokal mat bidrar till en ekonomisk tillväxt i området.
Genom av att odla och sälja mat lokalt vill det styrka lokalsamfundets ekonomi och skapa självständighet.

9: Lokal naturlig mat är miljö och naturvänlig.
En väl driven gård är en plats där resurserna till fruktbar jord och rent vatten är högst värdesatta. Enligt en del forskning och statliga argument kan bönder som praktiserar reducerad jordbearbetning motverka 12 – 14 procent av det karbon/ kåldioxid som släpps ut av bilar och industrin. I tillägg är bondgårdar ofta den perfekta miljön för en massa vilda djurarter som ugglor, rovfåglar, fladdermöss, gnagare och räv där det strövar omkring i ett lapptäcke av åkrar, ängar, skog, dammar och byggnader.

 10: Lokal mat handlar om framtiden.
Genom av att i dag stöda lokala bönder kan du bidra till att det även i morgon och för kommande generationer vill finnas bondgårdar i ditt lokalsamfund som kan säkra dig tillgången till ett mångfald av näringsrik och smakfull mat.

Bon appetitInga kommentarer: