MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

söndag 18 februari 2018

GMO-genmanipulerad matGMO är att offra världen på teknologins altare för att någon skall tjäna pengar på det.

En genmodifierad organism GMO är en organism som har fått sitt DNA ändrat. Vanligen görs detta genom av att lägga till DNA från en annan organism, från en bakterie, planta, ett virus eller ett djur och man vet aldrig på förhand vad resultatet av en genmodifiering kommer att bli. Det kan ta lång tid fören effekten av genmanipuleringen visar sig.

GMO handlar inte om att få bättre mat, men om dominans och förtjänst. Resultatet av GMO och modern avlingsmetodik ser vi ibland annat i världens mest bisarra nötkreatur, nämligen, Belgien Blue tjurar. Stackars djur som manipulerats till detta liv, ett liv helt utan respekt och som därefter slaktas till mat för människor som är fullständigt tanke och reflektionslösa, jag vill i varje fall veta hur mitt kött har mått fören jag äter det.

Tekniken för att laga genetiskt manipulerade organismer beskrivs normalt som en process där DNA blir ändrat i laboratorium, eller använd i kombination med traditionell avling, medicinering och hormoner. Resultatet kan bli unika arter av djur som sedan kan patenteras på bekostnad av djurens välfärd och med ett enda mål, optimerat för vinst.

Industrin som lagar GMO produkter vill inte avslöja vad det håller på med och försöker in i det längsta att undgå märka sina varor så att man inte vet vad man får. En världs täckande näringsmedelskontroll är nu nästan uppnådd då man har reducerat mångfald av frö med användandet av GMO frön från alla de stora avlingarna som soja, majs, ris, vete och andra frön.

Den världsomspännande handlingsplanen Agenda21 är satt i kraft för att skaffa en översikt över och kontrollera allt land, allt vatten, alla mineraler, alla byggningar, alla produktionsmedel, all energi, alla plantor, alla djur, all utbildning, all information och alla människor i hela världen.

Ett handelsavtal TPP för 12 länder i stillahavsområdet är nyligen ingått och huvudförhandlaren för USA är den tidigare Monsato lobbyisten Islam Siddique. Till saken hör också att USA har godkänt användandet av GMO mat, och vill att alla andra länder som förhandlar gör det samma och förenar sig med de amerikanska reglerna för GMO. Ett anslag är att ungefär 70 % av all mat i USA är genmodifierad. Om sådana handelsavtal blir normen vill inte bara kontrollen över maten, men också vår hälsa, vår miljö och våra finansiella system vara i händerna på transnationella företag.

Två viktiga egenskaper som gäller för allt det genmodifierade omkring i världen är att det skall ha: motstånd mot insekter och okänslighet mot Glyfosat baserade herbicider varav ett är känt som Roundup, en bästsäljande produkt från Monsanto som lekande lätt avlägsnar allt grönt från din trädgård.

I 1974 blev ett nytt insektdödande medel kallat Roundup släppt ut på marknaden. De skulle avlägsna allt ogräs utan att skada någon… Så blev majssocker gjort till det vanligaste sötningsmedlet i industrimat, så kom rättningslinjerna för sund mat i USA som otroligt nog gav sitt stöd för bruket av detta sötningsmedel. Nu är detta också på väg till oss i Europa och inte minst till Finland på grund av det frihandelsavtal vi skall underteckna, eller redan har undertecknat med USA. Och allt med hjälp av genmanipulerad mat, inklusive majs baserat på inget mindre än just Roundup.

Glyfosat förgiftar allt under sin väg, bortsett från de plantor som är genmodifierade för att motstå det. Glyfosat baserade ogräsmedel är nu det medel som används mest i hela världen och Glyfosat är en mycket viktig partner för GMO och den växande bioteknologiska industrin. Glyfosat är en bredspektrig herbicid som förstör okritiskt, inte genom av att döda växter direkt, utan genom att koppla upp tillgången till väsentliga näringsämnen. På grund av att medlet Roundup har denna effektiva smygande funktion så har medlet blivit sålt som en relativt godartad ersättning för det tidigare förödandet dioxsin baserade ogräsmedlen.

Men en mängd experimentella data har nu påvisat att Glyfosat och de genmanipulerade matvarorna utgör en alvarlig fara för vår hälsa. När flera faktorer i Glyfosat verkar samman bidrar de till att öka risken och en av dessa är det såkallade ”andra” ingredienserna som används för att göra Glyfosat mera potent. Forskare har funnit, t.ex. att navelsträngens celler skadas men sådana här riskrapporter har ganska bekvämt ignorerats.

Roundup resistenta odlingar undgår å bli dödade av glyfosat , men det undgår inte absorberingen av medlet i sina vävnader. Herbicidtoleranta odlingar har betydligt högre nivåer med rester av ogräsmedel i sig än vad andra odlingar, faktiskt så har många länder blivit tvungna att öka sina lagligen tillåtna nivåer med upp till 50 gånger högre än vad som ansetts normalt.

För att tillmötesgå införsel av GMO odling i EU vill ”rester” av ogräsmedlet Roundup i mat bli tillåtet att få stiga 100 – 150 gånger över normal nivå om ett nytt förslag från Monsanto blir godkänt. I mellantiden har herbicid toleranta ”super ogräs” tillpassat sig det ännu mera toxiska doserna och nya giftigare kemikalier skall till för att dräpa plantorna.

Mänskliga enzymer blir påverkade av Glyfosat på samma vis som plantornas enzymer blir det. Kemikalierna blockerar upptaget av mangan och andra viktiga mineraler och utan dessa viktiga mineraler kan vi inte smälta maten på rätt sätt. Det bidrar till att förklara den ökande epidemin av fetma i USA där folk äter och äter och äter för att försöka få i sig det näringsämnen man så absolut behöver men som rätt och slätt inte finns i den maten de stoppar i sig.

Seeds of Death
Bon appetit

Inga kommentarer: