Måltidsfostran-upplevelsen-njutningen!

Jag vet inte hur många gånger man skall behöva tjata om hur viktigt det är med att kunna njuta av den mat man äter förren det kan bli till en allmänt godtagbar hållning. Måltidsfostran är inte någonting som man så där i första hand reflekterar eller tänker så uppenbart över, det är mera en sak för det professionella, tänker man. Att äta det är ett livsvillkor, en nödvändighet. Oavsett vad du äter, när du äter, hur du äter och var du äter så handlar det om att stilla din hunger, det man mera sällan eller aldrig tänker på när man äter är att måltiden också handlar om att ge en upplevelse, en upplevelse och då allra helst i form av en njutning.

Man kan ju då fråga sig hur många av oss är det som riktigt ordentligt njuter av en måltid, hur många är det som avsätter rimligt med tid för att kunna njuta måltiden på bästa tänkbara vis, jag vill tro att det är allt för få. Och då blir nästa fråga, varför? Det finns inga vetenskapliga bevis för det jag nu kommer avslöja, men jag påstår att vi människor, det flesta av oss,  har glömt eller vuxit oss ifrån konsten att kunna njuta en måltid, vi har ersatt det med något annat, eller kanske det bara är evolutionens gång att vi inte dess mera skall tänka över vad vi äter, hur vi äter och när vi äter.

Nu mera en någonsin förr är vi människor upptagna av att försöka äta sunt och hälsosamt, försöka följa en viss diet eller ett vist kostråd,  Lika upptagna av tidspress, med allt vad det innebär, som att försöka hålla en
god diet tror vi oss göra det rätta valen, och det tycker jag är märkligt. Då summan av dessa, som vi tänkt oss, "Goda val" gör att livsrytmen, betingelserna för ett i alla avseenden gott liv, blir reducerade. Vi tror att man kan äta sunt och bli slank på kortast möjliga tid, eller i det minsta få ett hälsosammare liv.

Måltidsfostran handlar i första hand om att skapa förutsättningarna för en riktig måltidsgemenskap, när man uppnått det kommer upplevelsen och njutningen av sig självt. Det "Goda valen" att äta sunt och hälsosamt handlar inte bara om vad det är du äter, det handlar i allra högsta grad även om hur, när och var du äter. Ett hälsosamt och sunt liv når du endast och allena med en livsrytm som är långsammare än den vi lever av i dag.

Att kunna uppleva en måltid som njutbar är en utopi om man underkastar sig förhållanden där maten blir till någonting man blir påtvingad. Maten är väldigt viktig för hur vi mår. Därför är det viktigt med kunskap om vad som är bra matvanor. Och som jag redan nämnt så har intresset för mat och hälsa kanske aldrig varit så starkt som det är nu, men ofta blir diskussionen abstrakt och krånglig om livsmedelstillsatser, GI.metod, LCHF och BMI m.m... Vi har krånglat till synen på mat och hälsa för oss på ett sätt som leder oss ännu längre bort från verkligheten. Hälsosam mat borde inte uppfattas som en diet eller ett särskilt kosthåll, hälsosam mat borde uppfattas som någonting ärligt och uppriktigt, mat lagad på äkta och rena råvaror, och givetvis någonting vi kan njuta och få en upplevelse av. Vi måste lära oss på nytt förstå betydelsen av en riktig måltidsfostran.

"Visa respekt för måltiden, dyrka den, ha nöje av den. Ni kommer att många timmar i veckan, många veckor om året och många år av ert liv vara en lyckligare människa."
(William M. Thackeray)


Bon appetit!

Kommentarer