Den offentliga måltiden i Finland

Detta borde intressera varje Finländsk förälder, elev, lärare och för att inte tala om varje skolköksa och inte minst oss alla professionella kockar utanför den Offentliga måltiden, vill vi ha kvar det rena smakerna och säkra en god framtid för den offentliga måltiden utan att pruta på kvalitet och smak, ja då skall åtminstone du som är matintresserad eller professionell skriva under denna petition, det tar bara 1 minut att läsa igenom och skriva under. Det är dags att hela den stora skaran braschfolk och eliten bland kockar samlas i en enad front. Vi som i vårt dagliga arbete står för en ideologi med rena, smakliga, etiskt försvarbara, nära och handgjorda måltider har närmast en plikt att skriva under om vi menar stå för vår filosofiska och etiska tanke i måltidsskapandet, på detta vis ger vi även vårt stöd åt de arma stackare i skolköken som tvingas arbeta med andra oacceptabla förutsättningar. Desto flera vi blir desto större påverkningsmöjligheter blir det.

Här kan du bidra med din signaturKommentarer