Släng inte maten till grisarna…de skall ha GMO mat...????

Nya rapporter om vad som händer med våra grisar, kor och fjäderkrä när det tvingas äta GMO foder har kommit ut, och samtidigt kan man undra över varför det inte förvånar någon... det märkliga är att hela livsmedelsindustrin och alla i kedjan föga bryr sig om följderna.


I gamla dagar kastade man inte bort någonting i hemmet, eller jo, kanske en del ting som då inte gick att varken reparera eller återanvända.  Man tog vara på det mesta och att kasta bort överbliven mat det var det samma som att kasta bort reda pengar rätt ut på soptippen. Man kan ju undra över om det var bättre förr och om det har blivit bättre nu än förr..?  Visserligen lever vi i dag gott inpackade i överflöd av allting, men är det då så mycket bättre nu än förr, hur väl och gott inpackade i välfärden är vi egentligen, mår vi och djuren så bra som vi tror att man skall må…? jag betvivlar det starkt!

Då som nu talas det om att man inte skall kasta bort mat, enda skillnaden i förhållandet då och nu är att nu kastas det mat mera än någonsin och det ser ut att bli bara värre. Dagens livsmedelsindustri omges av problemställningar som inte existerade förr och därigenom har man skapat sig tekniska lösningar och livsmedelsprocesser som tar hand om dessa problem, om de lösningarna och processerna sedan kan kallas för humana och etiskt försvarbara är en helt annan sak och blir då kanske mera en retorisk fråga.

Förr fick grisarna det matavfall bonden sparade på i ett grisämbar, restaurangerna hade egna kärl för matavfall som grisuppfödaren själv avhämtade och tömde, allt enligt dåtida normer och regler och vad vi vet så såg grisarna ut att må bra av den maten, men så hände det någonting, plötsligt skulle hela den verksamheten inte få förekomma och matavfallet skulle destrueras i stället för att ges åt våra grisar.
Om det var bättre förr än nu, ja i varje fall så smakade julskinkan mycket bättre förr en vad den gör nu. Dagens grisar äter genmanipulerat majsfoder och lever under ren stress som gör köttet både segt och osmakligt. Dagens livsmedelsindustri baserar sin verksamhet då som nu på ekonomiska grunder där vinstbärande faktorer är avgörande för företagets existens, men vad är det som skiljer kornet från axet, dåtid och nutid ifrån varandra? Jag tror att det är den ideologiska synen och den etiska tankegången som radikalt har förändrats, vi nutida människor har blivit allt för manipulerade och nästan hjärntvättade av tanken på att allting skall vara ekonomiskt försvarbart medan det mera nog förr var baserat på att allting skulle vara även moraliskt riktigt och etiskt försvarbart, man hade så att säga mera kurage förr en nu.

Vi har i den här ivern av vinstbärande och ekonomiskt försvarbara åtgärder skapat oss förutsättningarna för, kohandel, korruption, oärlighet och lurendrejeri. Den genuina och hederliga ärligheten till både mat och människor har livsmedelsindustrin kastat ut för länge sedan och ersatt med allt annat än hederliga ingredienser, grisarna skall födas upp på GMO (Genmodifierat) foder fullproppade med gud vet vad och kor skall äta foder som i värsta fall består av nermalda delar från deras egen art, grönsaker skall bestrålas, grödor och växter skall besprutas med gifter och allt möjligt annat för att bli mera vinstbringande och allt bara för att industrin skall få största möjliga nytta ur det hela samtidigt som du som konsument skall luras tro att du köper något nyttigt och är villig betala nästan vad som helst för att få det.  

Ni känner väl till Hasse Alfredsson låt, ”allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt…”  allt går att sälja, med mördande reklam, även genmanipulerat foder till djur. Jag trycker synd om alla de konsumenter som inte får chansen smaka på  rena, ärliga och etiskt försvarbara råvaror, men ännu mera tycker jag synd om den stackars grisen vi inte mera kan eller ens får slänga matavfallet till.

Kommentarer

sk sa…
Vilken trevlig blogg du har!
Tack för det du, hoppas du finner något intressant här i fortsättningen också.