Människan äter ihjäl sig! Det dör mera folk av övervikt än av svält, något är fruktansvärt galet!
Drygt var åttonde vuxen klassas i dag som fet, mer än dubbelt så många som 1975

Ökningen av andelen feta väntas fortsätta och forskare varnar för en hotande fetmakris.
– Det kommer att bli hälsokonsekvenser av en magnitud som vi inte känner till, säger Majid Ezzati vid Imperial College i London. Han är en av forskarna bakom en ny, omfattande kartläggning som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet.

Enligt studien har andelen feta män globalt ökat från 3,2 procent 1975 till 10,8 procent, eller cirka 266 miljoner personer, 2014. Bland kvinnor har andelen med fetma ökat från 6,4 till 14,9 procent, vilket motsvarar omkring 375 miljoner personer. Det ger en total andel feta på 12,9 procent, eller 641 miljoner personer.

Det här betyder att i genomsnitt så har varje person över 18 år blivit 1,5 kilo tyngre per decennium under de senaste 40 åren.

”Om ökningen av fetma fortsätter i denna takt så kommer omkring en femtedel av männen (18 procent) och kvinnorna (21 procent) att vara feta år 2025″, skriver The Lancet om studien.

Världens allra fetaste människor bor i önationerna Polynesien och Mikronesien, där 38 procent av männen och över hälften av kvinnorna är feta, enligt statistiken.
Underlaget består av 1 698 studier som omfattar 19,2 miljoner vuxna i 186 länder.

En mycket dyster och allvarlig forskningsrapport som bör tas med största allvar. Studien “Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013”.
världens ledande nutritionsforskare är överens om att det dör fler folk av övervikt än av svält, i dag dör det 3-4 miljoner människor varje år av övervikt och var 8:de person i hela världen är extremt överviktig och enligt rapporten är det 641 miljoner människor som tillhör skaran av allt för feta eller extrem överviktiga människor. Man är också överens om att det har gått så pass långt att man kan tala om en katastrofal epidemi som det bör göras någonting med så fort som möjligt.
Forskarna är också överens om att detta beror endast och enbart på någon slags form av samhällelig systemsvikt, Politikerna, hälsovården, läkare, samhället och fram för allt livsmedelsindustrin är skyldiga till detta epidemiska tillstånd. Ingen människa väljer att äta sig fet lika lite som att utsätta sig för svält, men det är ändå ganska ironiskt att det bokstavligt talat dör flera människor av att det äter ihjäl sig, än vad det dör människor av svält. Vi står inför en ny katastrof en överviktskatastrof som övergår svältkatastroferna.
Det har ju det senaste 10 åren debatterats dieter och nyttan av dessa, hur sunt eller osunt det kan te sig för var och en, men det som denna forskningsrapport nu obönhörligen bevisar och sätter fingret på, är att ingenting har hjälpt och kommer heller inte att hjälpa, om inte speciellt samhället och i all synnerhet livsmedelsindustrin drastiskt ändrar på sina förhållningsregler gentemot sina konsumenter.
Begreppet " Matrevolution" har redan i några år förekommit i matspalter, tidskrifter, bloggar, kokböcker och nutritions-sammanhang, och man har kanske undervärderat själva ordet som begrepp, nonchalerat och undvikit det, men nu är realiteterna sådana att den samlade eliten av nutritions-forskare nämner en verklig "Matrevolution" som den enda lösningen på denna katastrofala epidemi.
BMI (Body mass index) räknas ut genom att dividera en persons vikt i kg, med summan av längden gånger längden, i meter.
Exempel: 70 kg / (1,75 x 1,75) = 22,9
En normalviktig person har ett BMI mellan 18,5 och 24,5. Mellan 25 och 30 räknas som övervikt, och över 30 som fetma. 641 miljoner människor är i skalan över 30 och om nio år är det över 2,5 miljarder människor som går över denna gräns, Skrämmande siffror som talar sitt tydliga språk. Det dör mera folk av att det äter ihjäl sig än vad det dör människor av svält. Det ger oss några mycket konkreta indikationer på att något är fruktansvärt galet


Här kan hela rapporten läsas i sin helhet


Kommentarer