Den kulinariska koden...


CULINARY CODE

Den kulinariska koden, ett nyttigt system för god gästkommunikation.

Vem och vilka är egentligen dina gäster? Vad är de upptagna av, och vad önskar de sig på menyn? Det här är helt centrala frågor man bör ställa sig för att nå fram till en god och säljande meny. Vad är det som egentligen styr våra val när vi sitter med en meny i handen?

Om du är av den åsikten att folk går ut och äta för att bli mätta så tar du grundligen fel. Det är helt andra orsaker som motiverar oss till ett restaurangbesök. De flesta önskar sig först och främst en upplevelse, därför är emotionella motiv en viktig förklaring på valet av restaurang. Då är det också en god strategi att spela på det emotionella i kommunikationen med kunden.

Det finns självklart många olika grunder till att folk väljer som de gör, det som fungerar bra på ett ställe behöver inte nödvändigtvis bli en succé på ett annat ställe, orsaken till det är bland annat den att man betjänar olika kundsegment, man har rätt och slätt olika målgrupper. Därför är det också otroligt nyttigt och strategiskt viktigt se närmare på vad kundunderlaget består av, och så gäller det att lägga upp en meny som är tillpassad ens kundkrets, både när det gäller produkterna och kommunikationen med gästerna.

Culinary code är utvecklat av producenten Salomon Food World, och är en stor samarbetspartner med det norska livsmedelsföretaget Haugen-gruppen, enkelt förklarat bygger detta på kunskapen om hur hjärnans limbiska system fungerar, det limbiska systemet är ett samlingsnamn på det äldsta delarna i den stora hjärnan – också kallad den emotionella hjärnan. Vid det allra flesta tillfällen är det känslor som styr våra val, också när vi sitter med en meny i handen, därför blir det också otroligt viktigt hur man kommunicerar både genom hur en rätt beskrivs med ord och inte minst genom den visuella effekten, man så att säga, ”triggar” det limbiska systemet.

Väldigt enkelt förklarat blir det som att sätta upp en karta som ger en indikation på hur det limbiska systemet fungerar, eller om vi säger det på ett ännu enklare sätt, hur hjärnan sorterar känslorna våra. Tänk dig en tredelad cirkel där en del är riktad mot disciplin och kontroll, en del är orienterad mot fantasi och njutning och den sista delen är bunden till äventyrslust och upptäckarlust, dessa är påverkade av stimulans, balans och dominans. Innanför varje område hittar du en rad olika parametrar som spänner allt ifrån moral, äventyrslust och kreativitet till status och effektivitet.

Allt detta bidrar till den omedelbara tolkningen av våra sinnesintryck, det är ett effektivt och rationellt sätt att tolka världen på men det ger inte nödvändigtvis en objektiv förståelse av det vi ser framhäver forskare. Ett enkelt exempel är följande: du får vin serverat i två olika glas, det ena glaset är ett Duralex köksglas och det andra ett Riedel vinglas, omedelbart tolkar hjärnan detta som att det dyraste vinet är i Riedel vinglaset, någonting som inte nödvändigtvis alls är rätt. Det är med andra ord hjärnans på förhand programmerade referensgrund som bidrar till vår tolkning och därför är inte heller nya och flera produkter på en meny den rätta vägen att gå för att laga en mera tillpassad och säljande meny.

Fråga dig själv vilka gäster du önskar å nå med en maträtt eller en produkt. Vilka ingredienser behöver du för att laga rätten, hur ser ett bra recept ut för att laga rätten och inte minst: hur skall maträtten presenteras på tallriken. Det är både spännande och intressant jobba med Culinary code, den kulinariska koden och det har gett mycket goda resultat framhåller man i forskarkretsar. Man har upprättat flera workshops hos kunder och krögare och responsen har varit väldigt god eftersom många har mycket att hämta på denna tillnärmningen i restaurang världen. Culinary code är det nyaste inslaget i den gastronomiska sfären och ett effektivt vapen i menyplanering för alla kockar.


Bon appetit

Kommentarer