MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

fredag 19 augusti 2011

UNICEF - GIVE THANKS FOR WHAT WE HAVE

 One more time it`s time for us to consider the situation of starvation in the world, you can help!

This is the raw reality in our world of today. While thousands of children die of starvation, we eat our food as if it wouldnt be any problem. And so we throw much food away as if it were an given right. But for some people, specialy children, this is just a dream to have at least one little piece of bread crumb. Their daily life is a real nightmare and every second is a struggle for life, think about it the next time you throw away some food, it was food that could have saved at least one life.

Det här är en realitet och verklighet, vår värld av i dag. Medan tusenvis av barn dör i svält håvar vi i oss mat som om det var en självklarhet. Och lika mycket mat kastar vi som om det var en självskriven rättighet. Men för en del människor, dessutom BARN är det här bara en dröm, att ha råd med helst en liten brödsmula. Deras vardag är en verklig mardröm och varje sekund är en kamp för livet, tänk på det nästa gång du slänger bort mat, det var mat som kunde ha räddat minst ett liv.Inga kommentarer: