MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

lördag 18 februari 2012

Mat, hälsa och välfärd, det handlar inte bara om att välja rätt, men också våga göra det!!


Det talas allt mera och oftare om att vi människor bör tänka på vår miljö och natur, vad slags ekologiska fotspår vi lämnar efter oss och hur vi påverkar vår omgivning genom våra val. Att vi skall äta klimatsmart, att vi skall äta närodlat, närproducerat och ekologiskt odlat. Det har blivit en slags oundviklig trend att i varje fall tala om dessa saker, men om det sedan praktiseras i någon nämnvärd utsträckning i det offentliga eller i hemmet annat en att bara hamna i folkmun som en allmänt vedertagen fras återstår att se.

Den verklighet vi lever i idag har formats av en hel del dåliga val, vi har i decennier drivit en slags rovdrift på vår glob över dess vatten, jord och luft. Vi har skövlat och pressat vår jord till det yttersta, nästan intill bristningsgränsen, och ändå vill vi bara ha mer, vi vill få den där sista goda droppen ur apelsinen förrän vi kastar resterna.  Ännu har vi inte kommit till den punkt där vi står igen med ett tomt skal eller skalresterna av vår glob på grund av vårt skövlande, turligt nog, men vi har nu redan kommit till den fas där vi måste göra ett val, val som kommer forma den framtid vi skall leva i.

Det hjälper inte att tala om det goda valen och det klimatsmarta tänkande om inte också våra politiker med en god politisk vilja är med. Hur ofta är det inte så att vi känner oss lurade av det politiska etablissemanget då det säger en sak men menar någonting helt annat och sällan eller aldrig är villiga att ens hålla vad det lovar, och än mindre medge sina misstag.

Mat, hälsa och välfärd är tre element som man inte kan bortse ifrån om man vill att ett samhälle skall utvecklas och må bra. Grunden för välfärd är inte bara det att stimulera samhället med ekonomisk tillväxt, ingen kan bibehålla hälsa eller välmående endast genom ekonomisk rikedom även om man kan anse sig rik nog att köpa vad som helst. Vi skapar inte heller ett välmående samfund med det val vi hittills har tagit och accepterat. Och skall jag fördjupa mig i det så kan jag säga så här att det som vi idag accepterar som normalt är ju allt som går fort att förverkliga, tex. snabbmat eller fastfood,  industriell och processad mat,  och inte nog med det vi har också accepterat det som ett faktum att vi kan klara oss utan närheten till maten, vi har ju betalat för det genom av att välja bort det miljömedvetna och sunda då vi väljer den processade maten. De långsamma  utdragna njutningarna hör till det förgångna, möjligen ännu praktiserat av inbitna entusiaster, men det verkar vara passé inte sant, vi har blivit lagda i snabbhetens bojjor!


Så kommer vi till det centrala i mina tankar om mat, hälsa och välfärd, var om inte på skolan och genom skolmaten borde detta komma som tydligast fram. Där om någonstans borde det vara en självklarhet och en förutsättning för att i framtiden få ett välmående samhälle, och det på så enkla grunder som att man ser till att barnen/eleverna kunde få en riktig och hälsosam måltid gjord med kärlek och omsorg av kompetent och entusiastisk personal som också skulle vägleda barnen med måltidsfostran genom traditioner och historia. Skolans uppgift är ju att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Den här biten har man tydligen glömt bort, missat eller i värsta fall nonchalerat. Skolan har en otroligt viktig roll i allt detta, men om man nedlåter sig till att nonchalera det här så ger man sina elever fel signaler, -om inte skolan bryr sig så varför skulle jag bry mig, det kvittar- Och varför skulle jag som vuxen behöva  vara miljömedveten om inte varken skola eller samhälle bryr sig... Visst är det värt att satsa på ungdomen i stället för att vi i vår enfald bara tänker på oss själva, vi kan göra verklighet av allt prat om miljö och klimatsmart tänkande med mycket enkla medel, vi kan göra det och borde göra det på basen av den fostran skolan är belagd att utföra för att skapa ansvarskännande medborgare, inte sant?

Vi står inför ett viktigt val, långt mycket viktigare än ett kommunalval eller riksdagsval. Men hur många av oss är det som ids tänka på det. Vi har ju de så bra som det är, vi mår bra och så äter vi ju så bra. Eller gör vi det? Mår vi faktiskt så bra? Jag tror inte att vi varken äter eller mår så bra, hur då? Ja, se på alla dessa kostråd och dieter, hör på alla sociologer, forskare och andra bättre vetande, alla har de en gemensam nämnare: förändring, av kost och livstil. Skall jag vara riktigt fräck och provocerande så kunde jag tillägga: Det sorgliga är bara det att samhället har fråntagit sig det ansvaret så det är du själv som måste välja om du skall göra en livstils förändring, ändra dina kostvanor, tänka på miljön, äta klimatsmart, värna det lokala, och så vidare. Men det positiva är att ju flera vi blir som tänker på allt detta och faktiskt vågar språnget för att göra verklighet av det, desto snabbare blir det också en varaktig samhällstrend.Bon appetit

Inga kommentarer: