MIN ETIK OCH FILOSOFI KRING MÅLTIDEN ÄR "KORTREST MAT & KLIMATSMARTA VAL & NORDISKA RÅVAROR" = NY NORDISK MAT.
Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Min matfilosofi är den att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet, och det får den bäst igenom äkta råvaror nära dig och din region. Att uttrycka den renhet, färskhet, enkelhet och etik som man vill förbinda med sin egen region klarar bara de närodlade av. Missförstådd eller smaklös mat är det tristaste jag vet och halvfabrikat eller färdigmat hör inte hemma i mitt kök. Jag är endast och enbart vän av ärlig och ren mat och en aktiv förespråkare för det lokalodlade, den kort resta maten, och i det förhållandet finns det inga genvägar för mig, inte ens i form av en ursäkt. Råvaran finns ju där du finns så ta vara på det tillfället, för ärligare än så kan maten inte bli. Claus Meyer har sagt om den nya nordiska maten att den skall vara: Lätt att laga, lätt att hitta, lätt att ha råd med och lätt att älska. Det här är några fundamentala egenskaper i hans och min matfilosofi. Välkomna med in i den gemenskapen. Lämna gärna något avtryck eller spår efter dig här i form av en kommentar eller hälsning, det är alltid lika välkommet. Och svar får du alltid. Hälsningar: Christian. Volo placet convivium

torsdag 3 januari 2013

Nordiska Ministerådets ordförandeskap till Sverige 2013.

Visionen om Sverige som det nya matlandet i Europa

Den svenska regeringen har en vision om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa, en ganska så hög ambition man lagt upp för sig i Sverige kan man tycka, men det verkar överkomligt och man är redan en god bit på väg till att bli det. Det är en vision som handlar om god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbyggd. Men det handlar också om sysselsättning och nya företag. Minst tio tusen nya jobb, en fördubbling av livsmedelsexporten och fler turistnätter på landsbygden är några av de mål som man vill uppnå.

Ett av delmålen är Offentlig mat

Måltiderna som man serverar på äldreboenden och sjukhus och till barnen i skolan är en viktig del av visionen. Att den offentliga måltiden ska vara både god, trevlig och näringsrik är en självklarhet. Det handlar om att maten skall smaka bra och att den är lagad på bra råvaror, men också att den omgivande miljön är tilltalande.

Mycket av satsningarna på offentlig mat handlar om kompetensutveckling. Både för det som lagar maten, de som köper in maten men också för små- och medelstora företag som kan lägga anbud på marknaden för offentlig upphandling

Man har ett gott samarbete myndigheter emellan och stöder upp varandra i den gemensamma strategin för att göra Sverige till det nya matlandet i Europa. Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Exportrådet, Miljöstyrningsrådet och många fler aktörer agerar för att göra verklighet av visionen.

Den Svenska visionen med alla sina aktörer borde bli en modell och rollfigur för alla det andra nordiska länderna, och speciellt för oss i Finland, en modell på hur man med gemensamma krafter och välvilja bland politiker och beslutsfattande organ kan samarbeta med varandra i stället för att motarbeta varandra, ”alla drar sitt strå till stacken” så att säga, och hinder man möter på vägen bearbetas för att bli till nytta för alla.

Men i den här visionen ingår också problemställningar som man måste göra någonting med, det nordiska länderna har alla ett gemensamt problem då det gäller den offentliga måltiden, det slängs bort allt för mycket mat, mat som man kunde ha gjort någonting med, mat som inte är dålig men mat som kastas då det blivit över och dels inte ätits upp. Här handlar det om att sätta in kompetensutveckling och förebyggande åtgärder i den offentliga måltiden. Allt för länge har man gått i tron att färdigmat, hel och halvfabrikat är det billigaste och bästa alternativet då man slipper undan att kasta maten efteråt, men sanningen är just den motsatta. 

Häri ligger det ett dilemma, samtidigt som man argumenterar för en hållbar utveckling och att den offentliga måltiden skall vara både god, trevlig och näringsrik så ser man tendenserna till det rakt motsatta. Mat slängs bort som aldrig förr och måltiderna begränsas till det minimala, upplevelsen av en god måltid är fjärran och resultatet blir då just bortkastad mat. 

Jag har lovat mig själv som ett slags nyårslöfte, att jag kommer göra allt som står i min makt för att inte kasta bort mat i onödan och jag hoppas verkligen att många, många fler också gör det till sin verklighet. Mat, hälsa och välbefinnande handlar inte bara om att få uppleva, det handlar också om att ta ett ansvar. Visst gör också du det!


Bon appetit

Inga kommentarer: